ВС-5450 ДБ магнитный велотренажер                                                         0,43 руб.

Беговая дорожка «TORNEO»  JFK — 8220 ST                                               0.60 руб.

«TORNEO»  министеппер PASSO модель   SB -6202 C —                            0,43 руб.

Тренажер «TOTAL TRAINEO»                                                                      0,42руб.